Hrvatski je sabor u petak donio Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, po kojemu će žrtve silovanja kao ratnog zločina, žene i muškarci hrvatski državljani, imati pravo na jednokratnu novčanu naknadu te trajnu i mjesečnu naknadu za pretrpljeno stradanje i patnju.

Žrtvama će se osigurati i dopunska zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i psihološka pomoć.

Zakon je donesen bez zastupnika HDZ-a, koji su sabornicu napustili nezadovoljni najavom svečane sjednice u povodu Dana sabora. Smatraju da svečanost predviđenu za subotu Sabor ne bi trebao održati, zbog prosvjeda branitelja na Markovu trgu.

Donesen je i novi Zakon o osobnoj iskaznici. Nove elektroničke iskaznice s čipom vrijedit će pet godina, a njihova bi cijena, po procjenama Vlade, trebala iznositi oko 10 eura.

Izmijenjen je Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, čime je uređeno postupanje u slučaju kad zakupodavac propusti ponuditi sklapanje novog ugovora zakupniku koji ispunjava uvjete.

(Hina)

fah