Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada uputilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada. Savjet mladih Grada Ivanić-Grada osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Ivanić-Grada.

Mladi, koji mogu biti članovi Savjeta mladih, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ivanić-Grada, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Ivanić-Grada.

Više detalja o Pozivu možete pronaći OVDJE.

prigorski.hr