Brojni stručnjaci, liječnici različitih specijalnosti i razina zdravstvene zaštite djece, medicinske sestre, odgojitelji, psiholozi, pedagozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi iz Hrvatske i inozemstva okupili su u Trakošćanu na 1. kongresu na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i skrbi za djecu rane i predškolske dobi”.

Kongres organizira Dom zdravlja Varaždinske županije pod pokroviteljstvom Vlade RH, Ministarstva zdravstva, Varaždinske županije i Općine Bednja te HAZU-a, a u suorganizaciji Sveučilišta Sjever, Opće bolnice Varaždin i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID, a održava se od 16. do 18. svibnja.

Ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije doc. dr. sc. Jurica Veronek ističe da je kongres važan za Varaždinsku županiju koja postaje prepoznatljiva po stručnom i znanstvenom napredovanju, ali i šire.

– Cilj je povezati sve stručnjake koji doprinose očuvanju zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti u prvim godina djetetova života. Stoga smo iznimno ponosni što je ovaj kongres, iako se održava prvi put, već sada međunarodnog karaktera, a time i nacionalnog značaja za unapređenje zdravstvene, socijalne i odgojno-obrazovne politike i prakse za najosjetljivije članove naše zajednice. Brojni stručnjaci imaju priliku na jednom mjestu izložiti i razmijeniti najnovije znanstvene i stručne dosege u ranom prepoznavanju razvojnih i okolinskih rizika te prevenciji nepovoljnih razvojnih i zdravstvenih teškoća i bolesti kod djece, čije se manifestacije i posljedice mogu odraziti i na cjeloživotno razdoblje – rekao je doc. dr. sc. Veronek.

U Hrvatskoj imam stručne i efikasne ljude, ali svi rade odvojeno, napomenuo je doc. dr. sc. Zlatko Bukvić, predsjednik programskog odbora kongresa.

Kongres 1 (1)

– Kad govorimo o sustavu socijalne skrbi, govorimo o ranoj intervenciji, kada govorimo o zdravstvu, govorimo o nekom obliku rane intervencije. Nemamo integriranu skrb i to je nedostatak na koji struka upozorava. Ovaj Kongres je prvi korak u povezivanju naših struka. Ono što prepoznajemo jest činjenica da u svakoj profesiji možemo iskoristiti naše snage i znanja da bismo mogli detektirati osobne rizike koji potenciraju neke nepovoljnosti za razvojni ishod ili nastanak neke bolesti. U tom smislu moramo dati veći naglasak na prepoznavanje i prevenciju. Dakle, cilj je rano prepoznavanje. Također je jedan od ciljeva da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zaposle logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi i slične struke – rekao je doc. Bukvić.

Napomenuo je da se bilježi sve veći porast različitih teškoća uključivanja djece različitih društvenih skupina.

– imamo mrežu patronažnih sestara, no one nemaju sve resurse i ne nude sve usluge. Moramo gledati koje su potrebe i teškoće kod djece, prepoznati ih, a tu je izuzetno važna i suradnja s lokalnom zajednicom. Također nam je intencija povećanje kvota studenata na sveučilišnim studijima, kao što su smjerovi sestrinstva i logopedije, dakle nastojimo povećati „tzv“ pomagačke profesije. Jer nekima je potrebna podrška od početka života do smrti, a neki trebaju pomoć u kasnijim fazama života – naveo je doc. Bukvić.

U ime župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka pozdrave je na svečanom otvorenju Kongresa u četvrtak uputila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić.

– Dva su dva važna aspekta ovog kongresa. Jedan je onaj koji se odnosi na važnost tema koje će biti obrađene. Dakle, već je i sam kongres rana intervencija koju shvaćamo kao proces davanja informacija, savjetovanja, edukacije, ovdje s naglaskom na razmjenu informacija među samim zdravstvenim radnicima. Drugi jest onaj koji se odnosi na zdravstvene radnike, iako relativno mali Dom zdravlja, uspio je iznjedriti projekt kao što je organizacija kongresa s temom koja je privukla svojom važnošću i zanimljivošću brojne stručnjake – rekla je pročelnica Božić.

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin i načelnik Općine Bednja doc. dr. sc. Damir Poljak također je poželio dobrodošlicu.

– Tema kongresa je izuzetno kompleksna, a važna je u današnje vrijeme kada je socijalni kontakt deficitaran, kada informacijske tehnologije dovode do otuđenosti, pa je potrebno prepoznati i osjetiti potrebe djece koje su važne za njihov tjelesni i psihološki razvoj. Ponosan sam što su mnogi sudionici Kongresa upravo djelatnici Opće bolnice Varaždin, a kao načelnika Općine Bednja veseli me što se ovaj renomirani Kongres održava u Trakošćanu, u Općini Bednja – rekao je doc. dr. sc. Poljak.

Spomenimo još kako su suradnici kongresa Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.