Vlada je u četvrtak usvojila programe potpore za proizvođače šećerne repe za ovu godinu, koji je vrijedan 12 milijuna kuna, te potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije, vrijedan 10 milijuna kuna.

Proizvodnja šećerne repe je u padu od sredine prošlog desetljeća, a glavni razlog je pad cijena šećera na europskom tržištu zbog ukidanja sustava proizvodnih ograničenja koji su se primjenjivali u EU do 2017. godine. S obzirom da se radi o vrlo zahtjevnoj ratarskoj kulturi proizvođači se okreću proizvodnji manje zahtjevnih kultura, što dovodi do manjka sirovina za rad dosadašnjih prerađivačkih kapaciteta, akumuliranja gubitaka i odluka o restrukturiranju industrije šećera, istaknula je na sjednici Vlade ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Poteškoće s kojima se susreću proizvođači šećerne repe dodatno su pojačane tijekom pandemije covida-19, što se i dalje negativno utjecalo na sjetvene površine u 2021. i 2022. godini, kazala je.

U obrazloženju Vladine odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu se navodi kako postoji bojazan mogućeg potpunog prestanka proizvodnje šećerne repe i zatvaranja jedine preostale aktivne šećerane za preradu šećerne repe, “što bi imalo dalekosežne posljedice na zaposlenost u manje razvijenim ruralnim područjima Slavonije i Baranje gdje se odvija najveći dio proizvodnje šećerne repe i ukupna prerada”.

Stoga je cilj potpore “zadržati i povećati interes proizvođača za daljnjom proizvodnjom šećerne repe, što je značajno ne samo zbog zadržavanja proizvodnje šećerne repe i opstojnosti industrije šećera već jednako tako i zbog šireg plodoreda i održavanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u čemu je šećerna repa nezamjenjiva kultura”.

Korisnici potpore su proizvođači šećerne repe upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji su podnijeli zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potporu u 2021. i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu –  njih 475.

Korisnici potpore dužni su u ovoj godini osigurati sjetvu šećerne repe.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u državnom proračunu, pri čemu će iznos od šest milijuna kuna biti isplaćen u ovoj godini, a preostali iznos u 2023. godini.

Za poljoprivrednike Sisačko-moslavačke županije 10 milijuna kuna

Vlada je donijela i Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije (SMŽ), vrijedan 10 milijuna kuna, a kojim će biti obuhvaćeno 5.515 poljoprivrednih proizvođača.

Ministrica je pritom podsjetila da je Sisačko-moslovačka županija u prosincu 2020. pretrpjela razoran potres koji je, uz globalne probleme pandemije covida-19 i posljedično rasta cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, dodatno zaprijetio demografskoj i poljoprivrednoj slici tog područja.

Iako poljoprivrednu djelatnost te županije karakterizira nedovoljna kapitalna opremljenost, usitnjena gospodarstva, velik broj neobrađenih poljoprivrednih površina te problemi vezani za neprimjeren pristup javnoj i poslovnoj infrastrukturi, poljoprivreda je i dalje značajan izvor prihoda za ruralno stanovništvo, rekla je Vučković.

Potporama u okviru usvojenog Programa, kako je istaknula, omogućit će se olakšano gospodarenje poljoprivrednicima i potaknuti osnaživanje sektora županije.

“Cilj je zadržati poljoprivrednu proizvodnju na razini barem jednakoj onoj ostvarenoj u prošloj godini te dodatno osnažiti proizvođače”, rekla je Vučković.

Potpora će iznositi 400 kuna po hektaru (kn/ha), a program će se provoditi u ovoj i idućoj godini za što je u državnom proračunu osigurano 10 milijuna kuna. Pritom će u 2022. godini biti isplaćen iznos od 6,5 milijuna kuna, dok će na preostali iznos korisnici potpore ostvariti pravo u 2023. godini.

U okviru Programa dodjeljuje se potpora male vrijednosti svim poljoprivrednim proizvođačima koji poljoprivredne površine koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura, povrća, ljekovitog bilja, cvijeća.

Korisnici su proizvođači koji imaju preko jedan hektar površina, upisani su u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i podnijeli su jedinstveni zahtjev za potpore Agenciji za plaćanja u 2021. godini.

Preraspodjela 53,5 milijuna kuna za potpore zbog otežanih uvjetovanja poslovanja zbog koronavirusa

Vlada je danas odlučila i o preraspodjeli sredstava državnog proračuna za ovu godinu na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, a čime se unutar razdjela tog ministarstva preraspodjeljuje iznos od 53,5 milijuna kuna kako bi se pomoglo u saniranju posljedica epidemije koronavirusa.

Preraspodjelom se, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, osiguravaju sredstva za provedbu mjera potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima te sektorima peradarstva i ribarstva, a zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih epidemijom covid-19.

Tako se preraspodjelom za provedbu mjere potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima osigurava 16 milijuna kuna, sektoru peradarstva 2,5 milijuna kuna te sektoru ribarstva 35 milijuna kuna.