Stečajna upraviteljica Keruma d.o.o. izvijestila je da su na javnoj dražbi prodana dva od četiri oglašena spremišta te tvrtke u Zadru, a najavila je i oglašavanje prodaje zemljišta u Starom Gradu na Hvaru te nastavak prodaje zemljišta u Lori i nekretnina u Drnišu.

Prodaja spremišta na Trgu kneza Višeslava u Zadru bila je oglašena lani u listopadu, a četiri spremišta od ukupno desetak kvadrata prodavala su se po početnim cijenama od 2289 do 2522 eura.

Na prvoj dražbi nije pristigla ni jedna pisana ponuda, a na drugoj krajem studenog kupac Antun Škara dostavio je dvije ponude za kupnju dva spremišta za, iznos od 2350 odnosno 2375 eura. Tom kupcu je i proslijeđen kupoproradajni ugovor te je pozvan na plaćanje koje će izvršiti do kraja ovog tjedna, ističe se u izvješću stečajne upraviteljice Natalije Mladineo.

Obavijest o prodaji ostatka nekretnina Keruma u stečaju uslijedila je nakon što je Trgovački sud u Splitu odredio prodaju 2742 četvorna metara zemljišta i nekretnina te tvrtke u Drnišu utvrđene vrijednosti 85,838 eura koje će se prodavati kao cjelina na elektroničkoj javnoj dražbi.

Postupak javne dražbe provest će Financijska agencija (Fina), a navedene nekretnine ne mogu se na prvoj dražbi prodati ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti. na drugoj dražbi ispod jedne polovine utvrđene vrijednosti, a na trećoj dražbi ispod jedne četvrtine utvrđene vrijednosti. Na četvrtoj, pak, javnoj dražbi nekretnine se prodaje po početnoj cijeni od 1 kune, odnosno 0,13 eura.

“Imovina se prodaje po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se neće priznati naknadni prigovori na pravne ili materijalne nedostatke”, ističe se u zaključku.

Sudsko rješenje uslijedio je nakon u prosincu zaprimljenih procjembenih elaborata za to zemljište i nekretninu – pekaru u Drnišu, ali i za građevinsko zemljište u Starom Gradu na Hvaru kojem je ukupna vrijednost procijenjena na 30,466 eura.

U sklopu posljednjih unovčenja nekretnina Keruma d.o.o u stečaju, zemljište na Čiovu bilo je prodano tvrtki Avid nekretnine iz Sesveta za 40.100 eura

Prodaja te Kerumove nekretnine sredinom studenoga uslijedila je nakon zaprimljenog procjembenog elaborata prema kojem je početna vrijednost bila procijenjena na na 29,302 eura odnosno 79,41 eura po kvadratu.