Sabor je u petak potvrdio sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u više NATO, EU i koalicijskih misija.

Pripadnici Oružanih snaga RH tako će sudjelovati u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj, u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj i Bugarskoj, NATO misijama potpore miru u Iraku i “Sea Guardian” u Sredozemlju, u operaciji koalicijskih snaga „Inherent Resolve” te u operacijama EU “EUNAVFOR – Atalanta” i “EUNAVFOR Med Irini”.

Vlada ističe kako narušena međunarodna geopolitička i sigurnosna arhitektura ukazuje na važnost zajedništva i suradnje sa saveznicima i partnerima radi doprinosa međunarodnoj sigurnosti.

Dosad je u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu sudjelovalo ukupno 11.130 pripadnika Hrvatske vojske, a trenutno naše Oružane snage sa 313 pripadnika sudjeluju u ukupno 11 operacija i misija u inozemstvu u okviru NATO-a, EU ili UN-a.

Sabor je odobrio i prelazak granice Republike Hrvatske dijelu oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru novog modela snaga NATO-a u 2024. godini.

Prelaženje granice omogućuje se dijelu oružanih snaga država članica NATO-a iz sastava Novog modela snaga (NFM) koje su u spremnosti do deset dana. Također, granicu će moći preći i dio OS RH deklariranih u Novi model snaga NATO-a kao i onih deklariranih u Savezničke snage za odgovor Novog modela snaga NATO-a.

Odluka o uspostavi NATO snaga za brzi odgovor (NRF) usvojena je 2002. godine na NATO summitu u Pragu, a pogoršanje sigurnosnog stanja na istočnim granicama Saveza pridonijelo je do ubrzanja izrade planskih dokumenata NATO-a te usvajanja novog Strateškog koncepta i dogovora o uspostavi Novog modela snaga (NFM).

Sabor je odobrio i upućivanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.