Odlukom sisačkog biskupa Vlade Košića došlo je do novih imenovanja, premještaja i razrješenja u Sisačkoj biskupiji.

Mons. Marko Cvitkušić razriješen je službe generalnog vikara, a mons. Ivica Mađer, župnik u Glini, imenovan je novim generalnim vikarom Sisačke biskupije. Mr. Janko Lulić imenovan je kancelarom na novi mandat.

Josip Malković razriješen je službe župnika u Pisarovinskoj Jamnici i imenovan subsidijarom u Ivanić – Gradu. Igor Borić razriješen je službe upravitelja župe Sunja i imenovan upraviteljem župe u Pisarovinskoj Jamnici. Ivan Kuzmić razriješen je službe župnog vikara u Kutini i imenovan upraviteljem župe Sunja.

Matej Ećimović, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Ivana Pavla II. u Petrinji, a fra Dragan Grizelj, OFM, imenovan je upraviteljem iste župe. Fra Dragan Grizelj, OFM, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Bartola ap. u Hrastovici i upravitelja Župe sv. Ivana Pavla II. u Petrinji, a fra Mate Bašić, OFM, imenovan na službu upravitelja Župe sv. Bartola ap. u Hrastovici i upravitelja Župe sv. Ivana Pavla II. u Petrinji.

Damir Kunić, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Ivana Pavla II. u Petrinji i imenovan u istoj službi u župama Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji i sv. Lovro u Petrinji. Rafael Mlinar razriješen je službe župnog vikara u Župi Pohoda BDM u Sisku i upućen u istoj službi u župu Kutina.

Josip Bulat, mladomisnik, imenovan je upraviteljem župe Komarevo, a Marin Mlađenović, mladomisnik, upućen je na studij dogmatske teologije u Rim. Kristijan Pezić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Kvirina u Sisku, a Darijo Stanković, mladomisnik, župnim vikarom u Župi Pohoda BDM u Sisku. Nikola Majcen, župnik u Viduševcu, razriješen je službe zatvorskog kapela u Glini, a na to mjesto imenovan je Vedran Pejak-Pašić, župnik u Bučici.

 

Franjo Jačmenica, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, imenovan ispovjednikom u samostanu Kćeri Srca Isusova u Lasinji.