Knjiga “Ivo Tijardović, život i vrijeme – Memoari slavnog Splićanina” predstavljena je u utorak u Hrvatskom domu, te je istaknuto kako bi 2025. i 2026. trebalo proglasiti Tijardovićevim godinama jer on je simbol identiteta i mentaliteta Splita.

“Predlažem da splitsko Gradsko vijeće donese odluku kojom bi se Tijardovićevim godinama proglasile 2025 u povodu 130. godišnjice njegova rođenja, i 2026. u povodu 100. obljetnice premijere njegove opere ‘Mala Floramy,” rekao je Marin Kuzmić koji je priredio za objavu memoare hrvatskog skladatelja, literata i dirigenta Ive Tijardovića (1895., Split – 1976., Zagreb).

Time bi se omogućilo da se u Splitu izvedu sve njegove opere i operete, te prizovu sjećanja na sva događanja u kojima je taj slavni Splićanin sudjelovao, naglasio je.

“Ovi Memoari na 400 stranica imaju dva dijela – u prvom je feljton koji je o njemu prije 40 godina objavila Slobodna Dalmacija, a drugi dio su njegovi zapisi koji su pronađeni u Muenchenu, u podrumima kuće unuka Tijardovićevog sina Zvonke,” objasnio je Kuzmić.

Dodao je kako taj potomak Tijardovića nije znao da se u kući, u kojoj živi, desetljećima nalaze vrijedni rukopisi Ive Tijardovića.

“Ivo Tijardović je splitska legenda o kojoj mlađi naraštaji nemaju saznanja te će ovi memoari približiti njegov život i djelo mlađim generacijama,” poručio je Kuzmić.

Osim opera Mala Floramy i Spli’ski akvarel, Tijardović je, kako su podsjetili predstavljači, napisao i manje poznatu operu Dioklecijan.

Skladatelj Ivo Tijardović imao je složen život i slojevitu biografiju o čemu se nedovoljno zna, rečeno je na predstavljanju.

Dugogodišnji ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu Petar Krolo rekao je kako je Tijardović između dva svjetska rata djelovao u Splitu, u kojem su bile tri političke struje: jedna sklon Beogradu – Orjuna (ekstremna nacionalistička i teroristička organizacija osnovana 1921. u Splitu s ciljem zaštite unitarističke jugoslavenske države), druga je imala hrvatsku orijentaciju dok su komunisti bili treća struja.

“Ivo Tijardović kojeg je zanimala i politika, za sebe je govorio da je Radićevac i komunist, on nije pravio razliku između to dvoje,” dodao je Krolo, napomenuvši kako je u to vrijem “Orjuna stvarala probleme Tijardoviću u Splitu.”

Tijardović je, kako su podsjetili predstavljači, u drugom svjetskom ratu sudjelovao kao partizan.

Muzikologinja Mirjana Siriščević je istaknula da je stvarajući opere, u dilemi treba li dati prednost riječi ili glazbi, Tijardović “prednost dao riječi.”

Promocija Tijardovićevih memoara, objavljenih u nakladi Gradske knjižnice Marka Marulića, organizirana je u Koncertnoj dvorani Hrvatskog doma koja nosi ime Ive Tijardovića.