Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i državni tajnik Ivica Šušak predstavili su Nacrt novoga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti na sjednici Rektorskog zbora koji je podupro reformske procese.

Sjednica Rektorskoga zbora održana je potkraj veljače u Rijeci, objavilo je u ponedjeljak Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Rektorski zbor je, kako navodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podupro reformske procese u visokom obrazovanju i znanosti definirane u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026., uključujući donošenje novoga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Podupro je također druge akte kojima će se omogućiti uvođenje novog financijskog modela i povećanje financiranja te jačanje institucijskih, infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora s dugoročnim i održivim učincima za cjelovitu akademsku zajednicu.

Iz Rektorskog zbora naglasili su nužnost osiguravanja aktivnog sudjelovanja akademske zajednice i šire zainteresirane javnosti u javnoj raspravi s ciljem definiranja konačnoga teksta Zakona koji će osigurati uspješnu provedbu s dugoročnim razvojnim učincima za cjelokupnu akademsku zajednicu.

Također predlažu da se Nacrt Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti predstavi na senatima sveučilišta kako bi, prije otvaranja javne rasprave, sveučilišna zajednica mogla u neposrednoj raspravi s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao predlagačem, primjereno raspraviti podlogu, temeljne reformske ciljeve i sam tekst nacrta zakona.