Pravni fakultet u Zagrebu nedavnom je izmjenom Pravilnika o studiranju ukinuo ograničenje broja izlazaka na ispit, na veliko zadovoljstvo predstavnika studenata, a dekan tog fakulteta Ivan Koprić ocijenio je da će nova pravila studiranja značajno unaprijediti položaj studenata.

“U odnosu na uređenje prije promjene Pravilnika četvrti, odnosno osmi izlazak na ispit više nije ispit pred povjerenstvom”, kazao je Koprić Hini.

Studenti Pravnog fakulteta i dalje, naglašava, imaju u jednoj akademskoj godini, kada je riječ o ispitnim rokovima za kolegije koje su upisali prvi put, na raspolaganju između šest i osam ispitnih rokova (ovisno o studijskom programu), a za kolegije koji su upisani u ponavljanju osam odnosno devet ispitnih rokova.

Takvu izmjenu Pravilnika o studiranju omogućile su promjene zakonodavnog okvira i donošenje novog Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji je na snazi od ožujka, kaže Koprić.

Stari Statut predviđao je da se ispit iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta, s time da se četvrti put polaže pred komisijom. Student koji tada nije položio ispit morao ga je upisati u idućoj akademskoj godini, a ako ni tada nije položio gubio je pravo studiranja na tom studiju. Takve odredbe u novom Statutu više nema.

Izmjene uključuju i to da sve katedre studentima koji predmet upisuju prvi put trebaju ponuditi kolokvije.

Izmjenom Pravilnika Pravni fakultet uveo je još neke promjene, poput toga da sve katedre studentima koji predmet upisuju prvi put trebaju ponuditi kolokvije, a po novome ocjene iz seminara ulaze u prosjek ocjena.

“Uprava fakulteta smatra kako će u značajno promijenjenim društvenim i akademskim okolnostima nova pravila studiranja značajno unaprijediti položaj studenata, odnos studenata i nastavnika, kvalitetu nastavnog procesa te sveukupnu uspješnost i brzinu dovršenja studija”, naglasio je Koprić.

Iako ne postoji više ograničenje broja izlazaka, postoji zakonsko ograničenje u pogledu duljine studiranja. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija te ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Prosječno trajanje studija prava iznosi 7,5 godina, što upravo usvojenim novinama u režimu studija i drugim mjerama na Pravnom fakultetu, ističe Koprić, namjeravaju značajno skratiti.

Pavlišić: Manje stresa studentima 

Izmjene Pravilnika o studiranju usvojene su većinom glasova članova Fakultetskog vijeća te u suradnji s predstavnicima studenata koji su jednoglasno podržali i pozdravili izmjene.

Da su izmjene Pravilnika put u dobrom smjeru, potvrđuje Studentski zbor Pravnog fakulteta koji ističe da ukidanjem ograničenja broja izlazaka studenti ne moraju brinuti da će  izgubiti pravo studiranja, a nema više niti psihološkog utjecaja komisijskih ispita.

“Studentima su komisijski ispiti predstavljali vrlo stresno područje jer su posljedice bile takve da su u slučaju četvrtog izlaska gubili pravo na polaganje predmeta na 90 dana od neuspješnog polaganja ili u slučaju osmog izlaska gubitak prava studiranja”, kazao je Hini predsjednik Studentskog zbora Pravnog fakulteta Luka Pavlišić.

Osvrnuvši se na parcijalno polaganje ispita u pogledu kolokvija, kazao je da je to dobra promjena, no odredbom su, studenti ponavljači stavljeni su u nepovoljniji položaj, s obzirom da se odnosi na one koji su prvi puta upisali kolokvij.

“U svakom slučaju u ovoj ranijoj fazi ovih promjena koje su stupile na snagu 1. listopada, one su znatan pomak u olakšanju studija te dobar smjer za dalje i načelno su studenti ovim promjenama zadovoljni”, kaže Pavlišić.

Na Hinin upit imaju li informaciju koji je još fakultet kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu izmijenio pravilnik i ukinuo ograničenje broja izlazaka na ispit, sa Sveučilišta do zaključenja teksta nisu odgovorili.

Piše: Sara Vujnović