Na prošlotjednoj sjednici gradski vijećnici Grada Đurđevca su podržali dosadašnji rad i prezentirana izvješća o poslovanju gradskih komunalnih tvrtki za proteklu godinu, koje su i ove godine poslovale pozitivno i stabilno.

Ni protekle godine Komunalije nisu stale na projektima te paralelno provode čak 11 projekta. Nastavljeno je s ulaganjem u vodno-komunalnu infrastrukturu na području Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, čija ukupna vrijednost iznosi 344 mil. kuna, što je ujedno jedan od najvećih projekata. Izrađena je i projektna dokumentacija te dobivena građevinska dozvola za izgradnju sustava odvodnje i pročišćivanja u prigradskim naseljima Sirova i Suha Katalena, Mičetinac i Sveta Ana, javljaju iz Grada Đurđevca.

Prema završnom izvještaju i Komunalije plin su proteklu poslovnu godinu završile s ostvarenom dobiti, a u protekloj godini radilo se na rekonstrukciji plinske mreže. Paralelno s time projektirali su se novi dijelovi plinske mreže po prigradskim naseljima, a radovi su prošle godine krenuli od prigradskoga naselja Suha Katalena. Plan je izgraditi plinsku mrežu i u ostalim naseljima te istom proći i kroz područje naših vinograda.

Gradska tvrtka Komunalne usluge d.o.o. prošlu je godinu također završila pozitivno. Intenzivno se radilo na pripremi i prijavi projekata koji se provode u ovoj godini, a odnose se na gospodarenje otpadom, odnosno izgradnju objekata kompostane i sortirnice te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i vozila za prikupljanje odvojenog otpada.

-Pozitivnim poslovanjem i stabilnošću komunalnih tvrtki ostvaren je preduvjet novog investicijskog ciklusa na obnovi i izgradnji nove komunalne infrastrukture u gradu i prigradskim naseljima – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.