Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) priopćio je u ponedjeljak kako će se ponovljeni prijedlog za stavljanje lijeka Vyndaqel na Osnovnu listu lijekova za liječenje rijetke bolesti srca razmatrati na sjednici Povjerenstva za lijekove HZZO-a.

HZZO je tako na upit Hine komentirao današnje priopćenje Hrvatskog saveza za rijetke bolesti koji je upozorio kako oboljeli od ATTR-CM-a, rijetke bolesti koja zahvaća srce i uzrokuje zatajenje, već dulje vrijeme iščekuju vijesti o dostupnosti lijeka u Hrvatskoj koji za njih znači produljenje i olakšanje svakodnevnog života.

HZZO je objasnio kako je Nositelj odobrenja (Pfizer Europe MA EEIG) za stavljanje lijeka (Vyndaqel) u promet, a koji je odobren za primjenu u liječenju transtiretinske amiloidne kardiomiopatije (ATTR-CM), predao zahtjev za stavljanje lijeka na Osnovnu listu lijekova HZZO-a.

Taj prvi prijedlog za stavljanje na listu lijekova odbijen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. ožujka 2022. s obrazloženjem “da trenutna razina znanstvenih dokaza o kliničkoj učinkovitosti ne opravdava predloženu cijenu lijeka”.

Dodatno je u obzir uzeta i činjenica da se lijek financira iz nacionalnog fonda za zdravstveno osiguranje, za sada, samo u 10 članica EU.

Ponovljeni prijedlog za stavljanje lijeka na Osnovnu listu Pfizer je uputio 31. ožujka.

Predlaže se stavljanje ovog lijeka na listu lijekova u indikaciji za koju je lijek registriran, a to je “za terapiju transtiretinske amiloidoze divljeg tipa ili nasljedne u odraslih bolesnika s kardiomiopatijom (engl. transthyretin amyloid cardiomyopathy, ATTR-CM)”.

HZZO je naveo kako će se prijedlog, prema redoslijedu zaprimanja, ponovno razmatrati na sjednici Povjerenstva za lijekove HZZO-a.

Navedene odluke i zahtjevi javno su dostupni na mrežnim stranicama HZZO-a, istaknuli su.