Povjerenstvo za rad po pritužbama završilo je četverogodišnji mandat, a četvrtak su izvijestili da su riješili sve pristigle pritužbe građana na rad policije, njih 631 te dodali da se građani najviše žale na rad policije u prometu, u krim- istraživanju i kod narušavanja javnog reda i mira.

Povjerenstvo je na početku mandata 2020. od Ministarstva unutarnjih poslova preuzelo 538 neriješenih pritužbi građana zaostalih iz prethodnog razdoblja. Pojedine pritužbe građana čekale su na rješavanje još od 2013., a u četverogodišnjem mandatu (2020.-2024.) održano je ukupno 42 sjednice na kojima su riješene sve pritužbe građana na rad policije, njih 631, stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik Povjerenstva za rad po pritužbama Teo Giljević.

U 27,9 posto riješenih pritužbi građana Povjerenstvo za rad po pritužbama utvrdilo je da su navodi podnositelja pritužbe u potpunosti ili djelomično utemeljeni (utemeljenih odluka u 89 pritužbi građana – 14,1 posto, dok je djelomično utemeljenih odluka u 87 pritužbi – 13,8 posto), a u 56,7 posto pritužbi (358) utvrdilo je da su navodi podnositelja pritužbe neutemeljeni.

U devet pritužbi utvrđeno je da su navodi podnositelja pritužbe nepotvrđeni (4,6 posto), dok je u 34 pritužbi građana (5,3 posto) Povjerenstvo utvrdilo da nije nadležno.

U 35 pritužbi (5,5 posto) postupak je obustavljen zbog smrti podnositelja pritužbe.

Iz godišnjih izvješća o radu Povjerenstva vidljivo je da se građani najviše pritužuju na postupanja policijskih službenika u prometu, postupanja u kriminalističkom istraživanju, postupanja prilikom narušavanja javnog reda i mira, nepravilno ophođenje policijskih službenika prema građanima, uporabu sredstava prisile te zatim na postupanja policijskih službenika vezana za nasilje u obitelji.

Više informacija o Povjerenstvu za rad po pritužbama dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Građanski nadzor nad radom policije u Hrvatskoj je po prvi put uveden krajem 2012. osnivanjem tročlanog Povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u. Počelo je s radom početkom 2013. te uz određene poteškoće radilo do kraja ožujka 2015.

Nakon više od pet godina, prestanka rada Povjerenstva, 28. veljače 2020. osnivanjem Povjerenstva ponovno je uspostavljen građanski nadzor nad radom policije. Hrvatski sabor imenovao je istog datuma devet članova Povjerenstva, a Povjerenstvo, kao neovisno tijelo građanskog nadzora je počelo s radom 20. svibnja iste godine.