Ministar rada Marin Piletić izjavio je u četvrtak kako će provedba Zakona o osobnoj asistenciji u punom opsegu započeti početkom iduće godine te da Ministarstvo stoji na raspolaganju svima ako dođe do problema u njegovoj provedbi.

Inicijativa Osobni asistenti zajedno i Regionalni industrijski sindikat upozorili su prethodno da se zakon, koji je stupio na snagu 1. srpnja, još uvijek ne provodi zbog čega su ugrožena radna mjesta osobnih asistenata i prava korisnika usluge. Traže da im se kaže što mogu očekivati i kako se trebaju pripremiti za provedbu zakona.

“Zakon je stupio na snagu 1. srpnja te smo krenuli zaprimati prve zahtjeve za uslugom osobnog asistenta. Paralelno s tim je Vlada je osigurala da svi oni koji su osigurali europsko financiranje do kraja godine imaju osobnog asistenta” izjavio je Piletić nakon sjednice Povjerenstva za osobe s invaliditetom.

Poručio je kako je cilj Ministarstva proširiti broj provoditelja usluge osobne asistencije na 15.100, te kako je u planu potpisati ugovore na neodređeno sa 2000 osobnih asistenata koji nisu zaposleni na puno radno vrijeme.

“Povećali smo cijenu sata i to za 51 posto te je sadašnja cijena sata 11 eura. Ako vidimo da je nova cijena rada preniska i i da se u provedbi Zakona javljaju problemi imamo mehanizme rješavanja i poduzeti ćemo sve da se Zakon adekvatno provodi” rekao je Piletić.

Komentirajući kako je sve veći broj građana u Hrvatskoj na rubu siromaštva Piletić je rekao kako Vlada ima imamo akcijske planove za borbu protiv siromaštva te kako je cilj jačati socijalni dijalog.

“Unatoč velikim stopama inflacije, realan rast plaća od 2016 do sada je 20 posto. Nastaviti ćemo jačati minimalnu plaću i podizati dostupnost socijalnih usluga. Najvažnije je onima koji su u potrebi omogućiti adekvatne naknade koje pruža samo Ministarstvo” dodao je Piletić u povodu današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva.