Na ponovljeni natječaj za novog ravnatelja zagrebačkog Gradskog kazališta Komedije pristiglo je ukupno pet prijava, a u novom krugu biranja nasljednika Nike Pavlovića kandidati su Krešimir Batinić, Morana Foretić, Marko Juraga, Adam Končić i Damir Lončar.

Kako se ističe u priopćenju, zagrebačko Gradsko kazalište Komedija raspisalo je natječaj za ravnateljicu/ravnatelja dana 21. listopada. Rok za prijavu na natječaj bio je 30 dana, a na natječaj je pristiglo ukupno pet koverti.

Kazališno vijeće u sastavu Ivica Prlender, kao predsjednik, te Dorica Nikolić, Katarina Krpan, Mirta Balog i Ronald Žlabur, kao članovi, koverte su otvorili na sjednici u ponedjeljak 28. studenoga.

“Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da svi kandidati zadovoljavaju propisane uvjete te da su dostavili svu potrebnu dokumentaciju”, stoji u priopćenju.

Natječajni postupak je u tijeku te će biti obavljen u zakonskom roku, odnosno, 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kazališno vijeće svoj će prijedlog za imenovanje ravnateljice/ravnatelja dostaviti Gradskoj skupštini Grada Zagreba, koja donosi rješenje o njegovu imenovanju.

Dugogodišnji ravnatelj kazališta Komedije Niko Pavlović razriješen je u ožujku na sjednici zagrebačke Gradske skupštine s te dužnosti nakon što Kazališno vijeće nije prihvatilo Pavlovićevo financijsko izvješće o poslovanju za 2015. i financijski plan. Kao v.d. ravnatelj postavljen je Adam Končić, te je u svibnju raspisan natječaj za imenovanje novoga ravnatelja toga teatra na zagrebačkom Kaptolu.

Na natječaj su pristigle ukupno tri prijave, i to glumca toga kazališta i trenutnog vršitelja dužnosti ravnatelja GK Komedije Adama Končića, te glumca Komedije Damira Lončara i talijanskog kazališnog redatelja Luce Cortine.

Natječaj je, međutim, poništen, te je raspisan novi.

Krajnji zakonski rok za imenovanje ravnatelja GK Komedije po ponovljenom natječaju je početak 2017. godine.

(Hina)

fah