Djelatnici Komunalca održali su edukativnu radionicu o razvrstavanju otpada i zaštiti okoliša za učenike 4. razreda Osnovne škole „Đuro Ester“. Učenici su naučili koje vrste otpada se odlažu u odgovarajuće spremnike te o samom procesu sakupljanja i razvrstavanja otpada na Reciklažnom dvorištu.

Nakon predavanja učenici su prezentirali svoj projekt kojim su uočili da se u njihovoj školi otpad dovoljno ne razvrstava te su izradili zelene otoke za unutrašnjost škole kako bi potaknuli na još bolje razvrstavanje otpada i brigu o okolišu.

S obzirom da Osnovna škola „Đuro Ester“ od 2007. godine ima status eko škole te odgaja mlade generacije osjetljive prema okolišu, ovom radionicom pridonijelo se ekološkoj osviještenosti mladih u području održivog gospodarenja otpadom.

prigorski.hr