Osnovica za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (ZMN) povećava se s 800 na tisuću kuna, odlučila je Vlada na sjednici u četvrtak, a za ostale naknade u sustavu socijalne skrbi te naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine zadržala osnovicu za njihov izračun na 500 kuna.

Pravo na ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, u postotku od osnovice za njezin izračun, a ovo je povećanje od 200 kuna u odnosu na sadašnji iznos za koji je odluka donesena 2014. godine, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović.

Za druge naknade u sustavu socijalne skrbi (naknada za troškove stanovanja, naknada za osobne potrebe, jednokratna naknada, naknada za redovito studiranje, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja) osnovica za izračun i dalje ostaje 500 kuna.

Zadržan je i dosadašnji iznos osnovice od 500 kuna za izračun naknade za rad udomitelja koja se priznaje udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika, kao i opskrbnine koja se priznaje za podmirivanje troškova života korisnika.

U Hrvatski sabor Vlada je uputila konačni prijedlog zakona kojim se potvrđuje Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt “Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju”.

Zajam iznosi 25 milijuna eura i najveći dio utrošit će se na prilagodbu infrastrukture 50-tak škola i provedbu standardiziranih ispita, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, a namijenjen je za izradu modela cjelodnevne nastave temeljenog na najboljim europskim praksama, njegovoj eksperimentalnoj izvedbi u školama.