Ugovor o privremenom sufinanciranju Projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“ u ponedjeljak su potpisali Piškornica d.o.o., RCGO Sjeverozapadne Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Kako su u utorak izvijestili iz RCGO Piškornica, potpisom na dokument osigurana su sredstva Državnog proračuna u iznosu do 5,6 milijuna eura za nastavak realizacije ovog važnog ekološkog projekta.

Ugovorom je definirano da će sredstva Državnog proračuna privremeno zamijeniti sufinanciranje iz EU fondova, omogućujući neometan nastavak projekta. Sredstva će se koristiti za pokrivanje prihvatljivih troškova projekta, a njihova konačna verifikacija će se provesti nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa konkurentnosti i kohezije 2021.-2027.

Ovaj ugovor omogućava neprekinutu realizaciju projekta Piškornica, čime se osigurava postizanje ciljeva definiranih strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području gospodarenja otpadom.

Projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske Piškornica ima za cilj unaprijediti sustav gospodarenja otpadom te doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja na okoliš u regiji. U skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028., ovaj centar će osigurati efikasno i održivo zbrinjavanje otpada, čime se pridonosi zaštiti okoliša i zdravlju građana.