Općina Koprivnički Ivanec redovito, u 100%-tnom iznosu, financira školsku kuhinju za djecu polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec, u naseljima Koprivnički Ivanec i Kunovec, od polaznika prvih pa završno sa polaznicima osmih razreda osnovne škole.

Općina financira školsku kuhinju za ukupno 141 dijete polaznika Osnovne škole, a još je šestero djece koji imaju status slabijeg imovinskog stanja te kojima se trošak školske kuhinje financira u sklopu projekta “Svi u školi, svi pri stolu”, također u 100%-tnom iznosu.

Temeljem financiranja od strane općine i u sklopu navedenog projekta, roditelji nemaju nikakav trošak na prehranu djece tijekom njihovog boravka u školi, a sva djeca imaju osigurane redovite obroke.

U tu se svrhu općina prosječno izdvoji 12.049,80 kn mjesečno. S obzirom da se školska kuhinja financira 10 mjeseci na godinu, koliko traje školska godina, prosječno se godišnje u tu svrhu izdvoji 120.498,00 kn iz općinskog proračuna.

Ova mjera dobro je prihvaćena kod svih roditelja djece polaznika Osnovne škole u Koprivničkom Ivancu, te je Općini namjera sa istom nastaviti i u budućnosti.