Općina Dubrava objavila je Javni poziv za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području kulture za 2024. godinu.

Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od objavljivanja na službenoj Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Dubrava, a dodatne informacije u vezi provođenja javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dubrava, ili na mobitel 0912725827 ili e-mail: [email protected].

Više detalja možete vidjeti OVDJE.