Sljedeće srijede održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Na dnevnom redu pred vijećnicima će biti i donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Općine Brckovljani kao novog člana društva Komunalac Vrbovec d.o.o.

Treba spomenuti da su kao osnivači vrbovečkog Komunalca uz Grad Vrbovec upisane i općine Dubrava, Gradec, Rakovec, Farkaševac i Preseka.

Temeljni kapital Društva iznosi 4.996.100,00 kuna, a sastoji se od 6 poslovnih udjela od kojih Grad Vrbovec ima poslovni udjel u nominalnom iznosu od 2.947.700,00 kuna.

Potvrdom vijećnika Grad Vrbovec prihvatit će povećanje temeljnog kapitala Društva pristupanjem Općine Brckovljani kao novog člana, uplatom novog uloga u novcu za novi poslovni udio u iznosu od
50.000,00 kuna, tako da bi se temeljni kapital Društva povećao sa iznosa od 4.996.100,00 kuna
za iznos od 50.000,00 kuna na iznos od 5.046.100,00 kuna.