Treća dionička radionica za izradu „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže“ održana je u utorak u Koprivnici u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Radionici, koja je okupila i sudionike iz Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao je zamjenik župana Ratimir Ljubić, priopćili su iz Županije.

Prisutne je uvodno uime domaćina pozdravila ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar koja je istaknula važnost donošenja kvalitetnog Plana kao strateškog dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, a kojim će pomoći u  upravljanju zaštićenim područjem.

Plan će se izraditi za zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava i pridružena zaštićena područja, pojasnila je Kolar, te za 12 područja ekološke mreže Natura 2000 i to osam područja očuvanja značajna za vrste i stanište tipove (Mura, Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Donji tok Drave, Stari Gradac – Lendava, Starogradački Marof, Županijski kanal (Gornje Bazje – Zidina)) i četiri područja očuvanja značajna za ptice (Dravske akumulacije, Gornji tok Drave, Srednji tok Drave, Podunavlje i donje Podravlje).

Zamjenik župana Ljubić je zahvalio predstavnicima svih pet županija što su iskazali velik interes za radionicu.

„Ekološka osviještenost kod ljudi sve više raste i to nas veseli, no vrlo je važno donijeti strateške dokumente koji postavljaju stručne okvire u pogledu korištenja naših prirodnih bogatstva kojima naše županije obiluju. Mura i Drava imaju velik potencijal koji u turističkom pogledu već i djelomično koristimo, no pritom treba stalno imati na umu očuvanje flore i faune za dobrobit svih nas, ali i generacija koje dolaze. Vjerujem da će i Plan koji će biti donesen, detaljno razraditi sve aspekte i na najbolji način zaštiti prirodu“, poručio je zamjenik župana.

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže zajednički izrađuju: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije.

Spomenuti plan jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova vrijednost je 186.497.150,36 kn, od čega je 158.503.452,80 kn iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.