U dječjim vrtićima „Zraka sunca“, i „Križevci“, Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, u prostoru „Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci“, dječjem vrtiću „Sveti Josip“ i vrtiću „Čarobna šuma“, stručni djelatnici „HAK“-a održali su preventivno-edukativnu akciju „Vidi i klikni“ koju je organizirao „AMK“ Križevci u suradnji sa „HAK“ Zagreb, a u kojoj je sudjelovao i policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Križevci.

Na edukaciji u dva dana bilo je nazočno osam grupa s ukupno 130 djece starosti od 5 do 6 godina. Tom prilikom djeca su se upoznala s važnim prometnim pravilima i prometnim situacijama kao sudionici u prometu.

Cilj ove akcije je naučiti djecu kako prepoznati i vidjeti opasne situacije u prometu te kako ih učiniti vidljive u prometu, a kao metodu učenja koristi rad, igru i osobno iskustvo, i to simulacijama prometnih situacija i vježbanjem. Tijekom spomenute edukacije, djeca su upoznata s pravilnim korištenjem nogostupa, prelaskom ceste korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prijelaza ceste između parkiranih vozila te važnošću vizualnog kontakta i komunikacije sa vozačem. Isto tako, kao putnici u vozilu, upoznata su s pravilnim ulaskom i sjedenjem u automobilu, te korištenju sigurnosnog pojasa, kao i o rizicima ukoliko to ne rade na propisan i pravilan način.

Ono što je djecu najviše razveselilo bila su nastavna pomagala koja su se koristila pri rečenoj edukaciji kao što su semafor za pješake i tepih u vidu pješačkog prijelaza, a posebno su ih se dojmili modeli automobila za napuhavanje te simulacija sjedenja u elektroautomobilu, pri čemu se djecu pokušalo na praktičan način upoznati s posljedicama ne korištenja sigurnosnog pojasa u slučaju naglog kočenja, i to korištenjem lutka „Haki“, koji nije vezan sigurnosnim pojasom i koji sjedi na prednjem sjedalu automobila.

Cilj simulacije je s lutkom pokazati najmlađima koje su posljedice ne korištenja sigurnosnog pojasa te sjedenja na prednjem sjedalu vozila, a isto tako uključiti i djecu u određenu prometnu situaciju jer djeca ju na taj način bolje doživljavaju i ona im dulje ostaju u sjećanju. Po završetku edukacije djeci su podijeljene bojanke „HAK“-a pod imenom „Vidi i klikni!“.

prigorski.hr

foto: Pu kc-kž