Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu i dostavljenog prijedloga Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, od strane gradonačelnika Mišela Jakšića, donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Popis možete vidjeti ovdje.