Gradski vijećnici su jednoglasno usvojili novi prijedlog za imenovanje novog sastava povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Đurđevca na mandat od četiri godine.

Predsjednik povjerenstva je Đuro Fusić, članovi su Ivan Radman, Danijel Petrović, Đuro Hodalić, Ivan Hodalić, Milek Markač, a prilikom izlaska na uvid predsjednik povjerenstva imenuje još jednog člana iz vijeća mjesnog odbora na čijem se području vrši procjena šteta.

Povjerenstvo izlazi na područje gdje je prijavljen nastanak štete te utvrđuje na kojim je kulturama i u kojem je postotku nastala šteta te o tome izrađuje zapisnik i šalje zahtjev za proglašenje elementarne na području grada Đurđevca prema županiji.