Digitalne verzije diploma i svjedodžbi zaživjet će u Hrvatskoj na kraju školske godine 2023./2024. i bit će dostupne preko sustava e-građani, a po nacrtu Pravilnika koji je trenutno u e-savjetovanju izdavat će se u roku od 30 dana od završetka studija.

Riječ je o Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje zajedno s Carnetom radi na digitalizaciji obrazovnog sustava, uputilo u e-savjetovanje do 7. travnja.

Prema nacrtu pravilnika visoka učilišta izdavat će diplomu kako u ispisanom tako i u digitalnom obliku, u roku od 30 dana od završetka studija, bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.

Po istom principu učenicima će se izdavati e-svjedodžbe o završenom stručnom kratkom studiju u Hrvatskoj.

Digitalni oblik neće biti namijenjen za ispis nego isključivo za uporabu u elektroničkom formatu.

U nacrtu Pravilnika koji bi na snagu trebao stupiti 1. siječnja 2024. stoji da je diploma u digitalnom obliku javna isprava koju izdaje visoko učilište temeljem javne ovlasti koja sadrži iste podatke kao i diploma u ispisanom obliku, ali se izdaje u digitalnom obliku i s kvalificiranim elektroničkim pečatom.

Sve izdane svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju svih visokih učilišta u Hrvatskoj bit će evidentirane u Digitalnom registru diploma kao centralnoj elektroničkoj evidenciji, koji će voditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nositelji diplome moći će u roku od 15 dana od preuzimanja svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju zatražiti visoko učilište ispravak pogrešno navedenih podataka, a ono će biti dužno u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za ispravak te ponovo izdavanje sa točnim podatcima bez naknade.

Također, visoka učilišta morat će ispravak pogrešno navedenih podataka dostaviti u Digitalni registar diploma u trenutku izdavanja svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju sa točnim podatcima.

Carnet: Digitalizacijom se smanjuje rizik od izrade lažnih diploma

Iz Carneta su Hini u odgovoru potvrdili da će sustav za e-diplome za osnovne i srednje škole te fakultete zaživjeti na kraju školske godine 2023./2024. te da će biti dostupne putem sustava e-građani.

Ističu da su digitalne svjedodžbe i diplome sigurnije od tradicionalnih papirnatih diploma jer su zaštićene elektroničkim pečatom koji osigurava jednostavnu provjeru autentičnosti i integriteta dokument.

“To drastično smanjuje rizik od nedozvoljenih aktivnosti poput izrade lažnih diploma ili pokušaja neovlaštenog mijenjanja informacija u dokumentu”, navode iz Carneta.

Kao neke od prednosti digitalizacije ističu i jednostavan pristup i dijeljenje. Digitalne svjedodžbe i diplome dostupne su bilo kada i bilo gdje putem online platforme, što korisnicima olakšava pristup i dijeljenje svojih diploma s poslodavcima, obrazovnim institucijama i ostalim relevantnim stranama, kažu.

Ministarstvu znanosti i Carnetu su na provedbi digitalizacije svih dijelova cjelokupnog obrazovnog sustava partneri Sveučilišni računski centar – Srce, Agencija za znanost i visoko obrazovanje te Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.