Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je u petak u Splitu da je za izradu konzervatorskih podloga osigurano više od 30 milijuna eura te da će odluku o upravljanju arheološkim lokalitetom ubuduće donositi Ministarstvo, što do sada nije bio slučaj.

Ministrica je u petak u Splitu predstavila nacrt prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te napomenula da se njime, uz ostalo, definira da će država, odnosno Ministarstvo kulture i medija donositi posebnu odluku o upravljanju arheološkim lokalitetima. U tom je kontekstu novinarima rekla da je u Splitu zadnjih mjeseci bilo nerazumijevanja te da se na Ministarstvo željelo prebaciti “određene komunalne teme”, dodavši da u drugim gradovima nije bilo poteškoća u vezi s nadležnostima nad kulturno-povijesnim cjelinama.

Naglasila je da je lokalna samouprava zadužena za upravljanje zaštićenom kulturno-povijesnom cjelinom koja se nalazi na njezinu području.

U prijedlogu novog zakona daje se i okvir za izradu i objavu konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturno povijesne cjeline. Konzervatorska podloga stručna je dokumentacija koju utvrđuje Ministarstvo te sadrži mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara i dio je prostornog plana te se unosi u informacijski sustav kulturne baštine te geografski informacijski sustav, odnosno javno će biti dostupna.

“Iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali smo više od 30 milijuna eura za izradu konzervatorskih podloga”, istaknula je ministrica.

Po riječimae Obuljen Koržinek, novim zakonom uvest će se e-usluga, to jest lokacijska informacija koju će svaki građanin moći dobiti za potencijalnu investiciju na nekoj katastarskoj čestici te će prije bilo kakvih aktivnosti na toj čestici dobiti precizne informacije o tome koje su mu dozvole potrebne te o proceduri i informaciju o mogućem obuhvatu.

Dodala je i da će Ministarstvo snositi troškove arheoloških istraživanja u slučajevima kad privatno građevinsko zemljište bude potencijalno arheološko zemljište.

Nacrt prijedloga zakona na javnom je savjetovanju do 18. prosinca.