Općina Dubrava objavila je rok za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu za vodoopskrbno područje Vrbovec (Grad Vrbovec, Općine Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka).

‘U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec u sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok” sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020″.

Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ovim putem Vas obavještavamo da kao novi korisnici imate mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade. Besplatne priključke je moguće ostvariti na vodoopskrbnoj mreži koja će biti izgrađena u sklopu ovoga Projekta, ali i na već postojećoj vodoopskrbnoj mreži.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok” (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna).

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje na postojeću i novoizrađenu javnu vodoopskrbu je 31. svibnja 2024. godine. Svi zahtjevi za priključenje koji budu zaprimljeni nakon navedenog datuma neće biti izvedeni u sklopu navedenog projekta. Iznimka su naselja Gradec i Gradečki Pavlovec za koja će se zaprimati zahtjevi i nakon 31. svibnja jer se radovi tek moraju izvesti (rok će biti objavljen naknadno).

Za realizaciju besplatnog priključka potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu kod javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na adresi:

Poslovna jedinica Vrbovec

Telefon. 01/4095-135

Kolodvorska ulica 29

10340 Vrbovec

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda’, stoji u priopćenju Općine.