Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novi pravilnik o upisima u srednje škole, koji će školama omogućiti organiziranje prijemnih ispita koji bi učenicima donosili veći broj bodova.

Pravilnik navodi da se uz zajednički element koji čine prosjeci zaključnih ocjena, i dodatni element vrednovanja uspjeha – provjere posebnih znanja i vještina te rezultati postignutih na natjecanjima, uvodi poseban element.

On omogućuje srednjim školama provjeru posebnih znanja iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja. Ta provjera može kandidatu donijeti novih 10 bodova.

Po podacima Ministarstva, interes za dodatnom provjerom iskazalo je šest prirodoslovno-matematičkih gimnazija i jedna opća gimnazija.

Gimnazija Lucijana Vranjanina, X. gimnazija „Ivan Supek“, I. gimnazija Zagreb i V. gimnazija Zagreb imat će provjere posebnih znanja iz matematike.

Petnaesta gimnazija Zagreb imat će provjeru iz matematike te iz matematike i engleskog jezika za učenike koji prvi puta upisuju IB program, a Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb – opća gimnazija iz matematike i hrvatskog jezika.

Prirodoslovna škola Vladimir Prelog Zagreb imat će provjeru posebnih znanja iz biologije, fizike i kemije.

Pravilnik donosi još neke promjene

Učenik strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava neke uvjete.

To su međudržavni ugovor ili sudjelovanje u priznatom državnom ili regionalnom obrazovnom programu razmjene učenika, odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili humanitarnih razloga, ako je roditelj diplomatski predstavnik strane države ili je azilant ili tražitelj međunarodne zaštite.

Također, kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako ima zdravstvene teškoće ili živi u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja, a kandidatu bez odgovarajuće roditeljske skrbi dodaje se bod.

Kandidat koji upisuje program obrazovanja za obrte dužan je dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju sklapaju obrtnik ili pravna osoba koji imaju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja i kandidat (roditelj ili skrbnik kandidata), u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje obrta.