Sinodalna skupština je u subotu na raspravi o reformi Katoličke Crkve u Njemačkoj velikom većinom usvojila dokument o rodnoj raznolikosti u kojem piše da bi Crkva trebala prihvatiti i ljude koji nisu heteroseksualni.

Od 197 prisutnih članova sinode, 170 je glasalo za dokument, osam je bilo protiv, a 19 suzdržanih.

Sinodalnu skupštinu čine nadbiskupi, biskupi, pomoćni biskupi te katolički laici.

Skandali poput svećeničkog seksualnog zlostavljanja malojetnika i pokušaji Crkve da zaštiti svoj ugled uzdrmali su povjerenje brojnih katolika u njihove vjerske institucije.

Za reformu Crkve posebno se zalažu žene i istospolne zajednice koje traže da im se priznaju manjinska prava te da se Crkva otvori ženama i dozvoli im da predvode liturgijska slavlja. Dosad je to u pravilu bilo dopušteno samo zaređenim klericima.

I dok su neki biskupi kritički govorili o “rodnoj ideologiji”, ostali su rekli da o tome uče. U raspravi se većina složila da bi se nebinarne, transrodne i interseksualne osobe trebale u Crkvi osjećati dobrodošli i prihvaćeni.