Još se jedna prepoznatljiva križevačka vizura mijenja. Nestaje izgled starog hotela koji je usred temeljite obnove, a ovih dana izgubio je i prepoznatljivi elegantni natkriveni ulaz, na kojem je stajao natpis i logo hotela. Uz slike tijeka radova podsjetili smo se na njegov još nedavni izgled.

Paralelno s hotelom izgradit će se i nova Radnikova Upravna zgrada.

hotel1

Novi hotel će imati 36 soba sa 72 ležaja, wellness te jedna veliku konferencijsku dvoranu. Hotel će imati 4 zvjezdice.

hotel-01 hotel-02 hotel-03 hotel-04 hotel-05 hotel-06 hotel-07