Putem poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Grad Križevci osigurao je 23.483,25 eura za poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Križevci.

Ovim sredstvima nabavit će se nove sprave za igru i oprema s didaktičkom namjenom čime će se dodatno poboljšati standard rada u predškolskom odgoju i omogućiti novi sadržaji koji će pridonijeti razvoju cjelokupnog psiho-motoričkog sustava kod djece.

Ovim projektom ujedno se nastavljaju ulaganja u Dječji vrtić Križevci. Naime, prošle je godine Grad Križevci također putem poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurao financijska sredstva kojima su nabavljene klupe i kućice za dječju igru, gumena podloga ispod postojećih ljuljački te nova stabla, trava, grmovi i voćke.