Kompletno asfaltiranje završeno je na 14 lokacija na području grada Svetog Ivana Zeline. Ukupna duljina asfaltiranih dionica iznosi oko 5.600 metara.

U sklopu obnove cestovne infrastrukture, koje Grad redovito provodi, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta do sada je u 2024. godini uloženo 435.000,00€.

Završena je i sanacija dijela nogostupa u Ulici Vladimira Nazora dugoj oko 350 metara te je dodatno i rekonstruiran prilaz prema Ulici Dragutina Stražimira čime se riješio i problem oborinske odvodnje.

Trenutno je u tijeku asfaltiranje dionce ceste u naselju Majkovec, a do kraja godine planira se još asfaltiranja i uređenja cesta i u ostalim naseljima na području grada.