Načelnica Općine Rakovec, vijećnica Županijske skupštine Zagrebačke županije i odnedavno predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije Brankica Benc, uspješna je žena koja kontinuirano s puno ljubavi i energije vodi općinu, a budući da se bliži prva godina novog mandata na čelu Općine, bila je to prigoda da razgovaramo o razvojnim projektima, socijalnom i transparentnom proračunu, ali i o brojnim drugim projektima.

“Trenutno traju radovi na izgradnji druge faze nogostupa u Rakovcu od zgrade općine do skretanja za Dvorišće, dionice koja je projektirana od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec, u ukupnoj duljini od 1000 metara za koju je ishođena građevinska dozvola.

Uz već izgrađenih 300 metara nogostupa u centru Rakovca od škole i uz groblje, te prve faze od centra do zgrade općine, nogostup je podigao komunalnu uređenost Rakovca i najvažnije povećala se sigurnost za pješake, posebice za školsku djecu. Ovaj projekt financira Zagrebačka županija i općina Rakovec – istaknula je uvodno načelnica i dodala kako su pri kraju i građevinski radovi na gradnji prve faze vodovoda u sklopu projekta RVS Zagreb – istok sufinanciranog sredstvima Europske unije i jednog od najvećih vodoopskrbnih EU projekata u Hrvatskoj, vrijednog 883.885.327,00 kuna.

brankica benc 6

“Ovime je vodovodna mreža u općini Rakovec proširena za daljnjih 11 kilometara u Rakovcu, Dropčevcu, Dvorišću, Brezanima, i Hruškovcu te su ovim projektom osigurani besplatni priključci za domaćinstva.

Time će se omogućiti sigurna pitka voda i znatno podići životni standard stanovnika, potaknuti gospodarstvo, ali i podići vrijednost nekretnina u Općini. Ovaj iznimno važan projekt za istok Zagrebačke županije rezultat je dobrih planova i rada župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića, zajedničke tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i Ministarstva – napomenula je Brankica Benc dodavši kako se nastavlja ulaganje u školstvo i provođenje ostalih demografskih mjera.

“Sufinancirat ćemo radne bilježnice i ostale radne materijale za sve osnovnoškolce, kao i školi plivanja, te darove za djecu uoči sv. Nikole i Božića.
Općina je i do sada imala velika ulaganja u školstvo, izgradila je malu školsku sportsku dvoranu, energetski obnovila zgradu škole, te škola radi u jednoj smjeni što predstavlja nadstandard obrazovanja.

brankica benc2

Također u školi postoji informatička učionica, pametna učionica, 3D printer, odvija se izborna nastava robotike, čime je učenicima osigurana dostupnost novim tehnologijama i STEM pristup učenju.
Posebno će svi resursi općini biti usmjereni na gradnju dječjeg vrtića u Rakovcu za koji je izrađen glavni projekt, te slijedi ishođenje građevinske dozvole po rješavanju imovinsko pravnih odnosa za koje su poduzete sve potrebne prethodne radnje.

U cilju stvaranja što boljih uvjeta života i ostanak mladih obitelji na selu, općina planira izgraditi dječja igrališta u svakom selu. Do sada je izgrađeno sedam novih dječjih igrališta u Rakovcu, Baničevcu Mlaki, Dropčevcu, Dvorišću i Hudovu, što je sufinancirala Zagrebačka županija, te dječje igralište u Brezanima koje je sufinancirano sredstvima EU iz Europskog fonda za ruralni razvoj.

Općina sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima na 1.000,00 kuna po djetetu, te dodatno sufinanciranje osigurava i Zagrebačka županija. Financira se mala škola, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć za novorođenčad u visini 4.000,00 kn po djetetu, a sufinancira se i logopedska terapija za djecu”, istaknula je načelnica brigu za mlade, ali i napomenula kako se vodi briga i o starijim stanovnicima.

“U proračunu za 2022. godinu planirane su božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene, u visini 200,00 kn po korisniku, sufinanciranje T-2 tima hitne medicine, te kombi vozilo za prijevoz starijih osoba.

brankica benc6
Osigurana su i sredstva za vatrogastvo i civilnu zaštitu, te nabavu novog vatrogasnog vozila.
Općina će i dalje pomagati udruge s područja općine, DVD Rakovec, NK Rakovec, Udrugu žena Baničevec, Lovačko društvo Šljuka Rakovec i sve ostale kulturne, sportske i turističke aktivnosti.

Treba istaknuti da je krajem prošle godine realiziran veliki projekt saniranja novim asfaltnim slojem županijske ceste Rakovec – Mlaka, kao najvažnije ceste u Općini Rakovec, budući je to glavni pravac prema Svetoj Heleni odnosno autoputu, a koji koriste kako stanovnici općine Rakovec, tako ovaj pravac kao najbrži do autoputa koristi i veliki broj stanovnika susjednih JLS Preseke, Vrbovca, Križevaca, i šire. Sredstva za sanaciju ove ceste osigurala je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

Nastavlja se sanacija nerazvrstanih cesta, poljskih putova, odvodnih kanala, te košnja živica, uređenje društvenih domova, gradnja nogostupa, uređenje javnih površina i sakralnih objekata.

brankica benc3

Općina Rakovec već niz godina dobiva Priznanje za transparentnost proračuna Instituta za javne financije, ali kako bi se svim žiteljima još više približio uvid u poslovanje u ovoj godini Općina je uvela je dodatnu itransparentnost proračuna, gdje se mogu vidjeti sva plaćanja računa iz proračuna Općine.

Općinska načelnica Brankica Benc je na kraju razgovora istaknula kako je 2021. godina bila najuspješnija godina do sada po visini ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu. “I dalje nastavljamo s velikim planovima i veselimo se novim projektima za kontinuitet razvoja Općine Rakovec.

brankica benc 4

Kao i do sada, veliku ulogu u razvoju općine ima Zagrebačka županija, koja je podupirala sve velike projekte u Općini i bez čije pomoći isti ne bi mogli biti realizirani. Zahvaljujem se Zagrebačkoj županiji na suradnji i financiranju projekata u općini Rakovec, županu Stjepanu Kožiću koji podupire ravnomjeran razvoj i razvoj malih sredina za dobrobit i bolji život svih žitelja. Zahvaljujem se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, koje nam također pomaže u realizaciji projekata.
Zahvaljujem se svim stanovnicima Općine Rakovec, na suradnji, zajedništvu i potpori, jer samo zajedno postižemo najbolje rezultate za budućnost i napredak naše općine – zaključila je načelnica.