Splitski Zavod za hitnu medicinsku pomoć lani je imao više od 35.000 intervencija na terenu a trenutno im je najveći problem osigurati po još jedan tim na makarskom području te potezu od Kaštela do Trogira kao i pripravnost na Šolti i Visu te Vrlici, doznaje se od ravnatelja Zavoda Lea Luetića.

Potrebe za hitnom službom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naročito su velike u vrijeme turističke sezone kada se bilježi povećan priljev pacijenata u ambulante za 50 posto te 30 posto više intervencija na terenu.

“Na makarskom području treba inzistirati na dodatnom timu hitne medicine, kao i na potezu od Kaštela do Trogira jer je područje veliko pa određene intervencije hitne i prijevoz pacijenta u KBC Split može biti usporen”, kaže Luetić.

U gradu Splitu radi 15 timova hitne iako je prema mreži potrebno da se na svaka četiri tima doda peti koji služi za zamjenu onih koji idu na godišnji odmor, kaže Luetić.

Napominje da je u organizaciji posla trenutno najveći problem osigurati pripravnost na otocima Šolti i Visu te u Vrlici.

Hitna je lani imala 35.000 intervencija na terenu dok je oko 80 tisuća pacijenata prošlo kroz njihove ambulante. Pacijenti dolaze najviše zbog respiratornih problema ili zbog srca, ali gužve povećavaju i oni koji dolaze jer ima je to najkraći put da dođu do liječnika.

Vozila hitne godišnje prijeđu oko milijun kilometara a u sanitetskom prijevozu i više od tri milijuna kilometara.

Trenutno osam doktora na specijalizaciji iz hitne, treba ih još

U Zavodu imaju 75 timova T1, pet timova za hitni helikopterski prijevoz helikopterom koji su u Divuljama, 25 timova T2 , tri pripravnosti za Šoltu, Vis i Vrliku, pet timova u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici sa dva doktora i dva medicinska tehničara te 35 timova sanitetskog prijevoza.

Trenutno im je osam doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, a cilj je da kroz ovogodišnji natječaj dođu do još toliko, budući da se na prošli nije javio dovoljan broj zainteresiranih. Luetić također očekuje da će u budućnosti minimalno desetak sestara i tehničara također ići na specijalizaciju.

Oko dugih čekanja teško pokretnih pacijenata na sanitetski prijevoz do bolnica odgovara kako su ti zahtjevi iz godine u godinu sve veći.Svakodnevno je sedam timova, od njih ukupno 35, na putu za Zagreb, Varaždin, Krapin, Lovran ili Velu Luku, dok ostatali prevoze bolesnike po cijeloj županiji.

“Mi godišnje sanitetom prevezemo oko 60 tisuća pacijenata što je više od 200 osoba dnevno s tim da se neki prevoze više puta tijekom dana. Molim pacijente da budu strpljivi jer imamo prioritete. Prvo prevozimo dijalizirane, zatim sve one koji se iz ordinacija obiteljske medicine šalju hitno u bolnicu, pa tek onda sve ostale”, tvrdi Luetić.