Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlić u ponedjeljak su posjetili Zadar, gdje su potpisali sporazum o financiranju tehničke pomoći pri provedbi urbanističkih projekata u vrijednosti od 43 milijuna eura.

Uz raspolaganje državnom imovinom, tema sastanka bilo je donošenje urbanističkog plana uređenja “Ravnica”.

Naš je dogovor da bi ministarstvo, sukladno procesu digitalizacije i transformacije svih prostornih planova u RH-a, preuzelo financiranje izrade plana nove generacije područja “Ravnica” kao i darovanju nekretnina u vlasništvu RH-a na području “Barutane”, gdje se planira izgradnja nogometnog kampa, izjavio je Bačić.

Razgovaralo se i o nastavku izgradnje stanova POS-a te o dodjeljivanju djela stanova mladim obiteljima u najam s mogućnošću kasnijeg otkupa, kao i o zadarskom projektu izgradnje obiteljskih kuća, dodao je Bačić.

Ministar Erlić s Dukićem je potpisao sporazum o financiranju tehničke pomoći u provedbi ITU mehanizma za urbano područje Zadra u vrijednosti od 43 milijuna eura.

„Ovo je vrsta decentralizacije u vidu europskih sredstava i dozvoljavanja gradovima da odlučuju o sredstvima i mogućnostima ulaganja iz europskih fondova“, rekao je Erlić.

Radni posjet ministri su nastavili sastankom sa zadarskim županom Božidarom Longinom kojem je na upravljanje predano 246 predmeta državne imovine fizičkih i pravnih osoba o kojima će, sukladno novom zakonu, odlučivati županija.

Bačić je najavio da će se u suradnji s Gradom raditi na tome da zgrada Doma županije bude obnovljena do kraja 2024., a o njezinoj namjeni odlučiti će se nakon završetka obnove.

„Budući da nije bilo riješeno vlasništvo, u zgradu se nije ulagalo pa je dosta devastirana. Vidjet ćemo hoće li trebati interventni zahvati da ne bi propala fasada ili neka slična situacija. Saslušat ćemo prijedloge Grada i županije, radi se o kulturnom dobru pa treba odlučiti što je najprimjerenije“, rekao je.