Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada te uklanjanje ostataka zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla.

Prijave na Javni poziv građani stradali zbog klizišta trebaju podnositi putem jedinica lokalne samouprave na čijem se području kuća ili zgrada nalazi i to najkasnije do 1. srpnja, priopćeno je u četvrtak.

Propisani obrazac prijave dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr .

Općina, odnosno grad, na čijem se području klizište nalazi, utvrđuje opravdanost zahtjeva te ga prosljeđuje u Ministarstvo koje potom donosi Odluku o stambenom zbrinjavanju, stoji u priopćenju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sredstva za stambeno zbrinjavanje osigurana u Državnom proračunu

Javni poziv Ministarstvo je raspisalo temeljem Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojeg je Vlada RH donijela 21. prosinca 2023., a sredstva za financiranje stambenog zbrinjavanja osigurana su u Državnom proračunu RH.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima stanovali do nastanka oštećenja kao i najmoprimci s ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u skupine od I. do III.

Prihvatljivi zahtjevi su oni koji kumulativno zadovoljavaju uvjete da je riječ o zgradama na kojima je utvrđeno oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležnog, u tu svrhu formiranog Stručnog povjerenstva.

Na stabiliziranom zemljištu stambeno zbrinjavanje provodi se isplatom novčane pomoći korisniku, organiziranom obnovom ili izgradnjom zamjenske zgrade, navodi se, među ostalim, u priopćenju.

Građani se za dodatne informacije mogu obratiti jedinici lokalne samouprave na čijem se području klizište nalazi ili Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upitom na adresu elektroničke pošte: [email protected].