Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i energetsku tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

– Mjera A – Hoteli

– Mjera B – Kampovi

– Mjera C – Restorani

– Mjera D – OPG/Poljoprivrednik

– Mjera E – Plovni objekti nautičkog turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva/poljoprivrednici koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPGU-u ili će isto ishoditi po završetku projekta.

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2024. do 16 sati.

Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 3.404.340,00 eura.

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: [email protected] Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine.

Svi detalji nalaze se na sljedećem linku: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181