Ministarstvo branitelja reagiralo je na današnju konferenciju za medije članova stranke MOST na temu provedbe preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Članovi stranke Most su se znakovito na početku izborne godine sjetili da bi mogli lamentirati čak i o sistematskim pregledima hrvatskih branitelja, koje Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi već osmu godinu, i komentirati izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje se također već godinama objavljuje, što jasno govori o njihovoj stvarnoj namjeri, a to zasigurno nije briga o hrvatskim braniteljima i njihovom zdravlju.

Prozivaju Ministarstvo hrvatskih branitelja za nestručnost, nemar i nezainteresiranost, a pritom sami nestručno i nemarno iznose zaključke i prijedloge, zainteresirani isključivo za malo pažnje u medijskom prostoru s očitim ciljem prikupljanja jeftinih političkih bodova. Jer da su istinski zabrinuti za hrvatske branitelje, znali bi što radi resorno ministarstvo po tom pitanju.

Žalosno je da takve neistinite tvrdnje iznose pojedinci koji bi kao liječnici, a ne samo političari, trebali posjedovati makar minimalno znanje iz područja epidemiologije i medicinske statistike. Ovakav neodgovoran i senzacionalan istup zasigurno nije posljedica samo nedostatne informiranosti o epidemiološkim trendovima, kako populacije hrvatskih branitelja tako i generalne populacije, nego je krajnje politikantstvo kojim se pokušava obmanuti javnost i nepotrebno uznemirava braniteljska populacija.

Na neutemeljene tvrdnje da se program provodi protuzakonito, ističemo da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne navodi koja stručna medicinska razina mora raditi sistematske preglede, pa samim time njihovo provođenje u bolničkim ustanovama nije protuzakonito, nego je čak i viši standard od provođenja preventivnih pregleda u ordinacijama obiteljske medicine, što neki uporno zazivaju, a da se pritom nisu ni informirali o tome.

Način provođenja preventivnih pregleda dogovara se i usuglašava na razini najvećih stručnjaka iz Ministarstva zdravstva, HZJZ-a i ravnatelja 32 najbolje i najpoznatije hrvatske bolnice. U nizu sastanaka održanih na inicijativu Ministarstva hrvatskih branitelja s predstavnicima Ministarstva zdravstva, HZJZ-a i Koordinacije liječnika hrvatske obiteljske medicine zaključeno je da je to neprovedivo u ordinacijama obiteljske medicine te upućujemo predstavnike MOST-a da se o tome informiraju izravno u KoHOM-u.

Na tim sastancima, koji se redovno provode na najvišem međuresornom nivou, detaljno se analizira provedba i rezultati pregleda s ciljem iznalaženja najoptimalnijih i najučinkovitijih modela zaštite zdravlja hrvatskih branitelja.

Rezultat takvog stručnog i dobro organiziranog rada je odaziv hrvatskih branitelja na preventivne preglede, koji je gotovo četiri puta veći nego na slične javnozdravstvene akcije, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Napominjemo kako je u 2022. godini preminulo preko 400 branitelja manje nego u prethodnoj godini, unatoč starenju populacije, što je, vjerujemo, odraz stručnog i predano rada kako medicinskog osoblja tako i djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja.

Podsjećamo, preventivni sistematski pregledi provode u svim općim i županijskim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima te manjem broju domova zdravlja, a dosad je pregled obavilo više od 105 tisuća hrvatskih branitelja, uključujući 2023. godinu (što nije obuhvaćeno dosadašnjim izvješćima HZJZ-a).

Koliko su važni sistematski pregledi i ulaganje u prevenciju vidljivo je iz podatka da je tijekom tih pregleda postavljena sumnja ili su utvrđene novootkrivene ili suspektne bolesti ili stanja kod oko 53 tisuće hrvatskih branitelja, koji su potom upućeni na daljnju dijagnostičku obradu i liječenje.

Radi poboljšanja zdravstvenog stanja od listopada 2016. do danas oko 5.900 hrvatskih branitelja upućeno je na bolničku medicinsku rehabilitaciju, a za ovu su aktivnost osigurana veća financijska sredstva kako bi se omogućila što kvalitetnija i dostupnija rehabilitacija.

S tim ciljem izgradili smo i četiri veteranska centra, kojima se također promiče zdravlje i kvalitetniji način života hrvatskih branitelja kroz različite pristupe i programe koji imaju za cilj omogućiti braniteljsko-stradalničkoj populaciji povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje, prvenstveno onima na koje pojedinac može utjecati stilom života i navikama.

Napominjemo da je je veliki dio braniteljske populacije (njih oko 157 tisuća ili 37.34%) još uvijek radno aktivan te obavlja preventivne preglede u svojim radnim organizacijama i zato ne pristupa Programu preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje.

Jedna od prioritetnih ciljeva Ministarstva hrvatskih branitelja je provedbom mjera usmjerenih prevenciji i ukupnoj zaštiti zdravlja smanjiti pobol i smrtnost hrvatskih branitelja u nižim dobnim skupinama i povećati očekivano trajanje života, što se kontinuirano i ostvaruje jer se prosječna dob hrvatskih branitelja iz godine u godinu povećava.

Ministarstvo u suradnji sa specijalnim bolnicama provodi bolničku medicinsku rehabilitaciju, osigurava liječenje u barokomori te dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi za kronično oboljele hrvatske branitelje. U Kliničkom zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, u suradnji s KBC-om Zagreb, uredili smo jedinstveni centar za liječenje otvorenih rana i dekubitusa za najteže HRVI.

Osiguravamo i psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kroz primjenu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći braniteljskoj i stradalničkoj populaciji. Također, podupiremo i projekte udruga iz Domovinskog rata kojima se promiče važnost i zaštita zdravlja hrvatskih branitelja.

Sve navedeno pokazatelj je da Ministarstvo hrvatskih branitelja itekako sustavno, organizirano, stručno, zakonski i planski prati promjene u populaciji hrvatskih branitelja i sukladno potrebama prilagođava provedbu mjera i aktivnosti.

Zaključno, osuđujemo ovakve senzacionalne i zlonamjerne istupe kojima pojedinci na hrvatskim braniteljima kao ranjivoj skupini pokušavaju ostvariti svoje političke ciljeve te pozivamo sve javne aktere da osjetljivim i stručnim temama ne pristupaju površno i nestručno, a sve hrvatske branitelje pozivamo da se odazovu na preventivne sistematske preglede koji su mnogima spasili i produžili život”, navodi se u priopćenju.