Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,40 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
1,40 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
0,87 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)
1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)
1,74 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).

Gorivo (4) Plin (2)