Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci nagrade rektora za izvrsnost u 2023./2024. akademskoj godini ove će godine dobiti 20 studenata prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te doktorskih studija.

Najboljim studenticama proglašene su Antonia Tea Beroš iz Križevaca, studentica 3. godine jednopredmetnog prijediplomskog studija pedagogije i dr. sc. Nadja Čekolj, studentica doktorskog studija Pedagogije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

59b63152-0c25-4745-9df0-fcbe2280e4ed

Antonia Tea Beroš, također,  bila je nominirana za sportašicu Grada Križevaca 2019. godine, a u slobodno vrijeme se bavi modelingom.

ab8b517e-e60c-4eb8-abb5-33194e08e1c4