Kao dio svečane ceremonije centralnog Diesa Academicusa, 51. rođendana Sveučilišta u Rijeci, održane 22. svibnja 2024. u atriju Građevinskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, dodijeljene su Nagrade za izvrsnost te posebne Nagrade rektorice u kategorijama: Studenski aktivizam, Studentski stručni, umjetnički ili znanstveni rad, Studentski sport, Studentsko volontiranje i Studentski projekt.

Svečanu sjednicu Senata Sveučilišta u Rijeci – centralnu proslavu 51. Diesa Academicusa Sveučilišta u Rijeci svojim su prisustvom počastili i održali prigodne govore: Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, Ivica Šušak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića, Zlatko Komadina, primorsko-goranski župan, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Ivan Svetlik, predsjednik Sveučilišnog vijeća Sveučilišta u Rijeci

Nagradu za stručni/znanstveni/umjetnički rad dobio je Tin Jagoić, student 6. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskog fakultetu. Tin je nagrađen je za rad Real-Time PCR Quantification of 87 miRNAs from Cerebrospinal Fluid: miRNA Dynamics and Association with Extracellular Vesicles after Severe Traumatic Brain Injury, koji je objavljen u znanstvenom časopisu International Journal of Molecular Sciences. Dugogodišnjim intenzivnim radom i ispitivanjem u laboratoriju Tin je dao značajan doprinos istraživanju promjena u molekulskom sastavu cerebrospinalne tekućine nakon traumatske ozljede mozga.

Tin Jagoić rođen je 20. studenog 1999. godine u Koprivnici, a živi u Gračini kod Križevaca. Završio je Osnovnu školu Ljudevita Modeca u Križevcima i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkog u Križevcima. Dodatno je završio i osnovnu i srednju glazbenu školu Alberta Štrige u Križevcima instrumentalnog odijela na tamburi, dok mu je mentor bio Mihael Konfic.

Godine 2018. upisao je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Tijekom šestogodišnjeg obrazovanja istaknuo se svojim angažmanom sudjelovanjem u istraživačkom radu na Zavodu za fiziologiju, patofiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sudjeluje na više studentskih kongresa kao što su 11., 12., i 13. Studentski Kongres Neuroznanosti gdje na svakom pojedinačno osvaja nagradu za najbolje konferencijsko priopćenje, od toga na prva dva od časopisa Medicina Fluminensis, a na posljednjem od časopisa Anamnesis.

jagoic tin

Dodatno svoj rad predstavlja van Republike Hrvatske na 8. Međunarodnom Studentskom Kongresu u Grazu u Austriji. Dodatno se ističe kao član znanstvenog odbora na konferenciji „First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education“ koja je održana u Lovranu. Suosnivatelj je studentske sekcije za neurokirurgiju gdje je sudjelovao u organiziciji predavanja za sve članove iste. Tijekom cijelog studija održavao je visok prosjek ocjena, a kao priznanje za šestogodišnji aktivni rad tijekom posljednje godine studija, dodijeljena mu je i Rektorova nagrada za stručni/znanstveni/umjetnički rad pod nazivom Real-Time PCR Quantification of 87 miRNAs from Cerebrospinal Fluid: miRNA Dynamics and Association with Extracellular Vesicles after Severe Traumatic Brain Injury, koji je objavljen u znanstvenom časopisu International Journal of Molecular Sciences.

Dugogodišnjim intenzivnim radom i ispitivanjem u laboratoriju Tin je dao značajan doprinos istraživanju promjena u molekulskom sastavu cerebrospinalne tekućine nakon traumatske ozljede mozga.