U organizaciji Njemačke zajednice zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj od petka do nedjelje u Osijeku je održan 30. Međunarodni znanstveni skup “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu”. Na trodnevnom skupu sudjelovao  je i  dr. sc. Ivan Peklić, voditelj HAZU-ova Zavoda u Križevcima i ravnatelj Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Peklić je na skupu izlagao o slovenskom povjesničaru Ferdinandu Hauptmannu. Sudjelovao u radu jugoslavenske delegacije za povrat arhivske građe i kulturnopovijesnih predmeta iz Madžarske. Godine 1953–70. predavao na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, a od 1970. na Sveučilištu u Grazu.

Ujedno je bio dopisni član Austrijske akademije znanosti. Pokrenuo seriju publikacija Zur Kunde Südosteuropas. Glavna su područja njegova zanimanja novovjekovna povijest Austro-Ugarske Monarhije, BiH i Slovenije, s osobitim obzirom na XIX. st. Pridonio proučavanju hrvatske povijesti XIX. st., posebice revolucije 1848.

Uz brojna izlaganja i rasprave o povijesnim dosezima pripadnika dviju nacionalnih manjina na ovim prostorima, na skupu je predstavljen i biografski leksikon Gorana Beusa Richemberga, “Istaknuti Nijemci i njihovi potomci u hrvatskim krajevima”.