Koprivničko-križevačka županija objavila je Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2022. godinu i Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2022. godinu za koje je osigurala sredstva u županijskom proračunu u iznosu od milijun i 150 tisuća kuna.

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije. Pozivaju se ustanove da prijave svoje projekte koji doprinose kulturnom razvoju i očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara naše županije te obogaćuju naš kulturni prostor, izvijestili su na mrežnim stranicama Županije.

Ukupno planirana sredstva po ovom Natječaju iznose 225 tisuća kuna, a namijenjena su za okvirno 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje tisuću kuna, odnosno najviše 20 tisuća kuna koje će se raspoređivati na sljedeća prioritetna područja:

 • Muzejsko – galerijska djelatnost
 • Knjižnična djelatnost
 • Izdavačka i nakladnička djelatnost.

Iznimno kod prioritetnog područja Muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50 tisuća kuna.

Što se tiče sufinanciranja programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2022. godinu prijavitelji se mogu prijaviti na prioritetna područja koja obuhvaćaju:

 • Prioritetno područje 1 – izdavačka djelatnost
  (programi izdavanja tiskanih i ostalih medija – CD, film, audiovizualni zapis; izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Koprivničko-križevačke županije; izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Županije;)
 • Prioritetno područje 2 – likovna djelatnost
  (programi izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti)
 • Prioritetno područje 3 – ostala područja kulture
  (manifestacije u književnoj djelatnosti; projekti, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti; programi i projekti u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti; filmske manifestacije; programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma; programi urbane kulture i kulture mladih)
 • Prioritetno područje 4 – zaštita i održavanje sakralnih objekata i provođenje vjerskih manifestacija, te obilježavanje blagdana
 • Prioritetno područje 5 – djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 925 tisuća kuna. Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu razlikuje se po pojedinom prioritetnom području te je detaljno razrađen u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Županije.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa Natječaja i Poziva je 31. ožujak 2022. godine, a prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2022. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internetskoj stranici Županije.

Sva pitanja vezana uz Natječaj i Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu e-pošte: [email protected], i to najkasnije do 17. ožujka 2022. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na internetskoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka Natječaja i Poziva.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.