Stanari Draškovićeve ulice u karlovačkoj četvrti Gaza zabrinuti zbog skorog početka radova na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa, s obzirom na oštećenja u susjednoj Zvijezdi, zatražili su u ponedjeljak da se radovi zaustave.

Stanari su osnovali građansku inicijativu i gradonačelniku Damiru Mandiću predali zahtjeve u kojima traže neovisnu reviziju projektne izvedbene dokumentacije i svih građevinskih dnevnika, to jest načina izvođenja radova.

“Kada analiza bude završena, tražimo da se o tome povede javna rasprava. Tek nakon toga dopustit ćemo da se radovi nastave uz dosljedan nadzor”, rekao je jedan od koordinatora i voditelja inicijative  Milan Medić.

Potražili su pravnu zaštitu, a nekoliko odvjetničkih ureda pristalo je zastupati ” upropaštene i očajne građane Zvijezde, kojima je imovina već uništena”. Tražit će i privremenu sudsku zabranu radova.

Medić je najavio i kampanju prema europskim institucijama jer žele odgovor na pitanje – kako je moguće da se uz potporu EU uništava europska povijesna i kulturna baština?

Kako je moguće da se europskim sredstvima financira razbijanje visokoškolskih ustanova, kao što je Veleučilište u Karlovcu, i drugih javnih zgrada, stanova i kuća građana? Tražit ćemo da Europska komisija ispita odgovornost za nesavjesno trošenje novca i da građani drugih europskih zemalja pišu Komisiji tražeći odgovornost za radove s ovakom katastrofalnim posljedicama, poručio je Medić.

Maja Draženović Begić iz Draškovićeve ulice ustvrdila je da građanska inicijativa nema političke konotacije i poručila da Zvijezda i Gaza propadaju, pa je “sve što ih čini boljima više nego dobrodošlo, ali ne na ovakav način”.

Gradonačelnik Mandić odgovara im da je početak radova u Draškovićevoj, Gambonovoj i Bencetićevoj ulici odgođen dok se ne obavi dodatan geomehanički nadzor.

“Nije prihvatljiva teza da je bespovratno uništena kulturna baština, odnosno da uništavamo Zvijezdu. Nepobitno da je radove trebalo provesti mnogo ranije. Struka će odlučiti kako će se radovi dalje odvijati”, rekao je Mandić.