Općina Stari Jankovci u Vukovarsko-srijemskoj županija odlučila je svojim mještanima s 50 eura sufinancirati kupovinu bicikala kako bi ih potaknula na zdraviji i aktivniji način života, smanjila vožnju automobilom te pozitivno utjecala na okoliš.

Sufinancirat će kupovinu isključivo mehaničkih bicikala i to onih koje mještani kupe počevši od 9. lipnja.

Onima koje se odluče na taj korak, općina je postavila uvjet da kupljeni bicikl ne smiju prodati tri godine od sklapanja Ugovora o korištenju financijske potpore iz proračuna Općine Stari Jankovci.

Prve tri godine, općina će od korisnika potpore tražiti dokaz da je bicikl još uvijek u njegovom vlasništvu tako što će joj dostaviti fotografiju bicikla koja na sebi ima prikazano vrijeme fotografiranja.

Odluku o sufinanciranju kupovine bicikala donijelo je Općinsko vijeće, u sklopu Socijalnog programa Općine Stari Jankovci za 2024. godinu.