Hrvatski sabor jednoglasno je u srijedu izmijenio Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kao i Zakon o reviziji, pri čemu u glasovanju nije sudjelovao dio oporbe koji je ranije napustio sabornicu.

Izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, zbog uvođenja eura, propisuje se da značajnu pregovaračku snagu u smislu Zakona ima kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje dva milijuna eura umjesto dosadašnjih 15 milijuna kuna.

Izmjenama se također brišu odredbe o minimalnoj marži proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, kao i ograničenja krajnje prodajne cijene i ograničenja o akcijskim prodajama tih proizvoda.

Izmjenama Zakona o reviziji iz registra revizora brisati će se svi koji unutar tri godine ne prođu najmanje 120 sati stručnog usavršavanja za obavljanje revizorskih usluga.

Što se tiče obveznika zakonske revizije, oni će morati sklopiti ugovor o reviziji s odabranim revizorskim društvom najkasnije tri mjeseca prije kraja poslovne godine koja prethodi poslovnoj godine, koja ulazi u razdoblje revizije.

Novi će zakon također pojednostaviti proces polaganja revizorskog ispita. Tako se smanjuje broj godina radnog iskustva kao uvjet za pristupanje polaganju ispita s pet na četiri te se ukida uvjet stručnog osposobljavanja prije polaganja, što znači da će svatko sam za sebe odlučiti želi li edukaciju prije polaganja ispita. Uz to, priznaju se relevantni ispiti i kvalifikacije stečene u Hrvatskoj ili u inozemstvu prilikom polaganja teorijskog dijela ispita.

Sabor je izmijenio i dva financijska zakona, o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, te o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija.

U drugo saborsko čitanje upućeno je nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima izmjene Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, kao i izmjene zakona o poljoprivredi i o šumama.

Sabor je prihvatio i nekoliko izvješća za 2022. godinu među kojima su Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine.

Osim toga, donio je odluku o proglašenju prvog petka u veljači „Danom crvenih haljina – Nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena.