Gradonačelnik Grada Koprivnice 7. rujna donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice. Izbori su održani 25. listopada 2022. godine u četiri osnovne škole s područja Grada Koprivnice i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.

Izabrano je 20 vijećnika od IV. do VII. razreda koji su imenovani u Vijeće učenika, uzornog ili dobrog vladanja i koji nemaju izrečenu niti jednu pedagošku mjeru.

Izabrano je 20 vijećnika, kako slijedi:

– Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica – 4 vijećnika,

– Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica – 4 vijećnika,

– Osnovna škola „Đuro Ester“ Koprivnica – 4 vijećnika.

– Osnovna škola „Podolice“ Koprivnica – 4 vijećnika i

– Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce – 4 vijećnika.

Iz Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica izabrani su:

Karlo Koštarić, 7. c,
Marin Sabol, 7. d,
Erik Žeželj, 5. b i
Benjamin Tot, 5. a.

Iz Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica izabrani su:

Lili Stančec, 4. a,
Lana Jembrek, 5. a,
Klara Horvat, 6. b i
Petar Ferčec, 7. c.

Iz Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica izabrani su:

Šimun Vidaković, 5. b,
Luka Jantolek, 6. b,
Marija Petrović, 7. a i
Lorena Đurkan, 7. a.

Iz Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica izabrani su:

Maks Indir, 4. b,
Šime Stanković, 5. a,
Tar Štabi Androlić, 6. b i
Jan Kolar, 7. a.

Iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce izabrani su:

Mateo Maček, 5.,
Karlo Gajski, 6.,
Tin Martinković 6. i
Tajana Vukmanović – G4b

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća mora se održati u roku od 15 dana od dana objave rezultata o provedenim izborima, na kojoj će izabrani vijećnici birati Dječjeg gradonačelnika i njegovog zamjenika.