Ovih dana iz tiska je izašla nova knjiga dr. sc. Ivana Peklića “Obitelj Fodroczy”. Peklić je kroz 13 poglavlja obradio povijest ove plemićke obitelji, koja je imala svoje posjede u nekadašnjim županijama Križevačkoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj.

U dokumentima do potkraj 15. st. članovi obitelji zabilježeni su imenom i pridjevkom »iz Fodrovca« (de Fodoroucz, Fodorowcz, Fodroucz, Fodrowcz) prema njihovu posjedu Fodrovec (područje današnjih naselja Fodrovec Riječki i Fodrovec Donji u široj okolici Križevaca). Obiteljska tradicija kazuje da su podrijetlom iz Erdelja za što nema potvrde u izvorima.

Od XV. do XX. st. obitelj se podijelila na nekoliko grana, s posjedima u nekadašnjim županijama Križevačkoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj, u kojima su obnašali visoke upravne i sudske dužnosti.

Izdavači knjige su Povijesno društvo Sveti Petar Orehovec i Općina Sveti Petar Orehovec, dok su izdavanje knjige omogućili Općina Sveti Petar Orehovec, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Plazma Sportske igre mladih.

Promocija knjige očekuje se uskoro.