U ponedjeljak, 14.11.2022. godine održana je izvanredna skupština Lovačkog društva „Sveti Hubert“ Križevci kojoj je prisustvovalo 10 lovnih grupa, i to: LD „Golub“ Sveti Ivan Žabno, LD „Zec“ Sveti Ivan Žabno, LD „Vepar“ Carevdar, LD „Golub“ Veliki Potočec, LD „Jelen-Marinovac“, LD „Kalnik“ Sveti Petar Orehovec, LD „Fran Kerstečanek“ Križevci, LD „Šljuka“ Veliki Raven, LD „Srna-Čret“ Gregurovec i LD „Lještarka“ Mali Kalnik s 28 članova s pravom glasa.

Sve odluke donesene su jednoglasno i pravovaljano. Naime, donijeta je odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Društva Milana Podhraškog, te je izabrano novo vodstvo. Za predsjednika Društva izabran je Ivan Zemljak i dva potpredsjednika Dragan Stručić i Željko Ružić.

Donijeta je i Odluka o raskidu ugovora o zakupu postojećeg lovišta s Koprivničko-križevačkom županijom, te donošenje Odluke o davanju suglasnosti Skupštine za pokretanje postupka ustanovljenja novih 10 lovišta na području zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „KRIŽEVCI“. Jednoglasno su donesene i Odluke o izboru radnih tijela Skupštine, Verifikacijske komisije, kao i Nadzornog odbora.

Skupština je održana u Svetom Ivanu Žabnu u lovačkom domu Lovačkog društva “Zec” Sveti Ivan Žabno, a Skupštini je prisustvovao i načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak koji je u pozdravnom govoru poželio dobrodošlicu svim članovima Svetog Huberta, te ugodan boravak u novom objektu. Poslije održane sjednice uslijedio je lovački domjenak.

hubert hubert2 hubert3 hubert4